WELCOME TO ZOZOBRA

בר אטריות אסיאתי על פי תפיסה קולינארית של השף אבי קונפורטי, בהשראת מודלים מסורתיים הרווחים במזרח הרחוק יותר ממאתיים שנה וטכנולוגיית מטבח של המילניום החדש. התפריט מכיל מנות קרות, מנות חמות, מנות גדולות וקינוחים.

ZOZOBRA-00622
ZOZOBRA_forweb_1
ZOZOBRA_forweb_2
ZOZOBRA_forweb_3
ZOZOBRA_forweb_4
ZOZOBRA_forweb_5
ZOZOBRA_forweb_6
ZOZOBRA_forweb_7
ZOZOBRA_forweb_8
ZOZOBRA_forweb_9
ZOZOBRA_forweb_10
ZOZOBRA_forweb_11
ZOZOBRA_forweb_12
ZOZOBRA_forweb_13
ZOZOBRA_forweb_14
ZOZOBRA_forweb_1
ZOZOBRA_forweb_2
ZOZOBRA_forweb_3
ZOZOBRA_forweb_4
ZOZOBRA_forweb_5
ZOZOBRA_forweb_6
ZOZOBRA_forweb_7
ZOZOBRA_forweb_8
ZOZOBRA_forweb_9
ZOZOBRA_forweb_10
ZOZOBRA_forweb_11
ZOZOBRA_forweb_12
ZOZOBRA_forweb_13
ZOZOBRA_forweb_14

keep in touch

טל׳ 09-9577077

    מסעדות זוזוברה מתנהלות על בסיס מקום פנוי, כלומר לא ניתן לבצע שמירת מקומות מראש אלא מגיעים ונכנסים לפי סדר ההגעה.